limpieza

NETEJA DE PARCEL·LES

Per la neteja de terrenys, té al seu servei maquinària específica amb la que treballem amb tècniques de trituració i desbros. Reduint i controlant l'excés o creixement de vegetació desordenat de la seva finca, amb la fi de:

  1. Eliminar o reduir el risc d'incendi.
  2. Evitar la proliferació de possibles plagues d'insectes o anidament d'animals com rosegadors, inclús alguna serp.
  3. Evitar la proliferació de plantes invasores i mantenir lliure de vegetació seca.
  4. Podrà gaudir d'un entorn amb millors nivells de salubritat ambiental, més net i endreçat..
  5. Li ajudarem a complir amb la llei actual en prevenció d'incendis, evitant possibles sancions.

Tant a institucions, empreses, com a particulars, si necessiten eliminar restes de poda, els oferim la trituració com a solució per aquest residu de gran volum de la jardineria. Amb això aconseguirà:

  1. Eliminar temps i costos de treball en el cas d'utilitzar biotrituradores manuals, triturant branques una per una.
  2. Eliminar generació de residus i despeses d'abocador.
  3. Eliminar la crema de restes vegetals.
  4. Aprofitar el resultant de la trituració com compost.
  5. Augmentar la seva capacitat econòmica i pressupostaria.

Li ajudem a netejar, conservar i mantenir terrenys, parcel·les, solars industrials, finques, torrents, rieres, marges i realitzar franges de seguretat contra incendis, ja sigui per voluntat pròpia o per requeriment del seu ajuntament.

Amb vostè seguim amb el nostre compromís per el manteniment i conservació del medi ambient i natural.

Contacte