Excavacions

Contacta amb nosaltres

Qué oferim?

Excavacions Vela, els ofereix maquinària per als seus moviments de terra, excavacions, fonaments, treballs en espais reduïts, excavació de piscines, dipòsits, canalitzacions, neteges de cunetes i condicionament de camins.

El nostre servei d’excavació i moviment de terra va dirigit a institucions, empreses i particulars, sempre respectant el nostre compromís per al manteniment i conservació amb el medi ambient i natural.